คุณอ้อม คุณแนท ตัวแทนบริษัทจ้างแคสเสียงงานAnnouncer 40 คนเพื่อเลือกเสียงไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น0