วันนั้นเป็นวันที่สนุก และน้องๆทุกคนตั้งใจฟังกันอย่างมาก