ขอขอบคุณคุณนอร์ธ เลือกเสียงหน่อยในการพากย์เสียง VDO Presentation Finevision ค่ะ