ขอขอบคุณคุณเกด และคุณเปิ้ลโปรดิวเซอร์รายกา~ัศน์ที่เลือกเสียงหน่อยในการอัดเสียงสารคดี