ขอบคุณอาเล็ก ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการเสียงหน่อยในการร่วมงานพากย์เสียงPresentationงานแต่งงาน)