สารคดีจีน-1-เทศกาลต่างๆของประเทศจีนเช่นวันตรุษจีน

https://www.youtube.com/watch?v=tCR14Nx18BA