การลงเสียงบรรยาย จำเป็นต้องใช้Announcerไหม หรืออ่านเอาเองก็ได้

การลงเสียงบรรยายสื่อการเรียนการสอน จัดว่าเป็นหัวใจสำคัญรองลงมาจากการเขียนเนื้อหา น้ำเสียงและลีลามีส่วนสำคัญทำให้น่าเชื่อถือในแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ และ ช่วยให้จดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น เสียงการพูดในชีวิตประจำวันนั้นต่างจากเสียงที่ใช้ในการโฆษณา หรือการลงเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์เราใช้เสียงคนและแบบกับการพูด ดังนั้น จึงควรเลือกคนที่เสียงตรงกับบุคคลิกของสินค้าหรือแบรนด์หรือคัดสรรมืออาชีพเพื่อใช้ในการโฆษณา เพื่อให้สินค้าดูเป็นมืออาชีพ มีความน่าเชื่อถือ น่าซื้อ น่าสนใจ

การเป็นAnnouncerที่ดี ไม่ใช่แค่อ่านตัวหนังสือ แต่ยังต้องทำหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้ฟังคิดตามและจดจำได้ดีขึ้นอีกด้วยดังนั้น การเลือกAnnouncer นอกจากเสียงดี ถ่ายทอดความเป็นตัวจนของสินค้าหรือองค์กรแล้ว ยังต้องทำให้สินค้าน่าสนใจ น่าซื้อน่าหา

Announcer จะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาที่สำคัญ เน้นย้ำสิ่งที่สำคัญ ให้ผู้ฟังจำสิ่งที่ต้องการนำเสนอได้

นอกจากนั้นAnnouncer ที่ดียังต้องอ่านหนังสือได้เร็วทำเวลาได้เร็ว ปิดจ๊อบให้ลูกค้าได้เร็วอีกด้วยทำงานครั้งเดียวจบ ตัดปัญหา ไม่ต้องกังวลใจ และคอยแก้ไข

ดังนั้นการเลือกใช้Announcerมืออาชีพ จึงมีความสำคัญและจำเป็นไม่แพ้ขั้นตอนใดใดเลยค่ะ