ถวายอาลัยในหลวง

“…ถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้…”

 

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จักรวาล นาคนายม