อยากอ่านสปอตเริ่มยังไง ตอนที่ 1

เมื่อวานมีน้องที่รู้จักคนหนึ่ง ฝากคำถามไว้ที่ Line ส่วนตัว ว่า อยากอ่านสปอตจะเริ่มยังไง

ปกติแล้วการอ่านสปอต ไม่มีเปิดสอนอย่างเป็นทางการ และการอ่านสปอตนั้นมีรายละเอียดหลากหลายมาก ทั้งการให้เสียง การให้อารมณ์  และวัตถุประสงค์ของสินค้า อันดับแรกก่อนที่เราจะไปอ่านสปอตโฆษณาเราต้องรู้จักก่อนสปอตโฆษณาคืออะไร

สปอตโฆษณาก็คือ ข้อความ ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการค้าหรือประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก  โดยมีการเขียนสคริฟ ทำการบันทึกเสียงและถ่ายทอดข้อความโดย Announcer หรือนักพากย์เสียง เพื่อนำไปออกอากาศ

เสียงสปอตโฆษณาที่ดี ต้องสามารถ สร้างภาพลักษณ์ให้คนจดจำสินค้า ให้ลูกค้าจดจำได้ถึงคุณค่าของ แบรนด์และองค์กร   จะยังจะช่วยสร้างส่วนแบ่งการตลาด สร้างความรู้จักและช่วยสร้างคุณค่าแบรนด์และองค์กร การโฆษณาที่ดี จะช่วยขยายฐานสินค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า ดังนั้น

พูดง่ายๆคือ สปอตโฆษณาก็คือ การเขียนข้อความไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการ โดยมีการลงเสียงบรรยาย เสียงดนตรีหรือภาพประกอบด้วย สปอตโฆษณามีความยาวไม่เกิน 15  วินาที 30 วินาที  หรือ 1วินาที

การออกเสียงควรใช้น้ำเสียงที่ดึงความสนใจคนฟัง ได้ เพราะเวลาสปอตมันสั้นมาก

นักธุรกิจก็จำเป็นต้องใช้ต้องเลือกเสียงของAnnouncer ที่สามารถทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้  เพราะไม่ใช่ใครก็ได้มาอ่าน แต่ต้องเป็นคนที่มาคาเร็คเตอร์เสียง ที่ตรงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือองค์กร และมีลีลาที่นำให้สปอตน่าสนใจได้

เมื่อเรารู้วัตถุประสงค์สปอตโฆษณาแล้ว เราจะตะหนักถึงหน้าที่ที่เราได้รับและเราจะรู้ได้ทันทีว่า เราจะต้องสื่อสารยังไงออกไป  ติดตามต่อในตอนหน้าค่ะ